MCL

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

Tel. (058) 286 66 66
www.mcl.nl
De Batting
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Postadres:
Postbus 20.0000
8860 BA Harlingen

Tel. (0517) 49 99 99
www.debatting.nl/

Ziekenhuis

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft een locatie in Leeuwarden en Harlingen. Het MCL is een groot, topklinisch opleidingsziekenhuis. De artsen, verpleegkundigen, paramedici en alle andere medewerkers van het MCL kunnen u deskundig van dienst zijn op het gebied van onderzoek, behandeling en zorg. Voor meer informatie over het MCL, ga naar www.mcl.nl
 

Noorderbreedte

Friesma State
Oostergoostraat 52-54
9001 CM Grou

Tel. (0566) 629 940
www.friesmastate.nl
Woonzorgcentrum Meckama State
Tjerk Hiddestraat 42
9291 AM Kollum

Tel. (0511) 457 800
www.meckamastate.nl
Zorgcentrum Nieuw Toutenburg
Zomerweg 75
9257 ME Noardburgum

Tel. (0511) 47 94 79
www.nieuwtoutenburg.nl
Wooncentrum Bennema State
Rijksstraatweg 165
9254 DE Hurdegaryp

Tel. (0511) 457 900
www.bennemastate.nl
Zorgcentrum Abbingahiem
Jansoniusstraat 4
8934 BM Leeuwarden

Tel. (058) 286 58 58
www.abbingahiem.nl
Zorgcentrum Bornia Herne
Borniastraat 40
8934 AD Leeuwarden

Tel. (058) 286 56 56
www.borniaherne.nl
Woonzorgcentrum Erasmushiem
Trosdravik 2
8935 CK Leeuwarden

Tel. (058) 288 15 55
www.erasmushiem.nl
Zorgcentrum Nieuw Mellens
Borniastraat 32
8934 AD Leeuwarden

Tel. (058) 288 82 22
www.nieuwmellens.nl
Zorgcentrum De Spiker
Saltryperlaan 1
8861 VD Harlingen

Tel. (0517) 49 02 50
www.despiker.nl
Ziekenhuis en verpleeghuis De Batting
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Postadres:
Postbus 20.000
8860 BA Harlingen

Tel. (0517) 49 99 99
www.debatting.nl
Zorgcentrum Nij Bethanie
Nij Bethanie 1
8851 EJ Tzummarum

Tel. (0518) 48 12 41
www.nijbethanie.nl
Zorgcentrum De stilen
longway 2
8881 CN West-Terschelling

(0562) 44 64 00
www.destilen.nl
Woonvorm Ymedam
Ymedam 34
8918 LX Leeuwarden

Tel. (058) 267 40 05
Woonvorm Ymedam
Westerpoort
Academiestraat 23-30
8801 LJ Franeker

(0517) 380 660
www.westerpoortfraneker.nl

Noorderbreedte

Noorderbreedte biedt (complexe) zorg aan vooral ouderen in Fryslân. Samen met cliënten en hun familie spant Noorderbreedte zich in om het beste van de zorg te bieden. Zij kunnen rekenen op deskundigheid, eigentijdse zorg en warme aandacht.
Noorderbreedte omvat vijftien locaties, Noorderbreedte Thuiszorg en vestigingen van franchiseorganisatie Noorderbreedte State.

Voor meer informatie over Noorderbreedte, ga naar www.noorderbreedte.eu.

 

Thuiszorg

Vanuit Nij Friesma Hiem
De Waring 6
9001 HZ Grou

Tel. (0566) 62 30 35
www.nijfriesmahiem.nl
Vanuit Wooncentrum Meckama State
Tjerk Hiddestraat 42
9291 AM Kollum

Tel. (0511) 457 800
www.meckamastate.nl
Vanuit Wooncentrum Bennema State
Rijksstraatweg 165
9254 DE Hurdegaryp

Tel. (0511) 457 900
www.bennemastate.nl
Vanuit Zorgcentrum Abbingahiem
Jansoniusstraat 4
8934 BM Leeuwarden

Tel. (058) 286 58 58
www.abbingahiem.nl
Vanuit Woonzorgcentrum Erasmushiem
Trosdravik 2
8935 CK Leeuwarden

Tel. (058) 288 15 55
www.erasmushiem.nl
Vanuit Steunpunt Flora State
Steunpunt 37
8935 LH Leeuwarden

Tel. (058) 284 71 90
www.nieuwmellens.nl
Vanuit Zorgcentrum De Spiker
Saltryperlaan 2
8861 VD Harlingen

Tel. (0517) 49 02 50
www.de-spiker.nl
Vanuit Zorgcentrum Nij Bethanie
Nij Bethanie 1
8851 EJ Tzummarum

Tel. (0518) 48 12 41
www.nijbethanie.nl
Vanuit Zorgcentrum De stilen
longway 2
8881 CN West-Terschelling

(0562) 44 64 00
www.destilen.nl

Thuiszorg

Noorderbreedte Thuiszorg is onderdeel van Noorderbreedte. Cliënten kunnen bij Noorderbreedte Thuiszorg terecht voor lichte tot zeer intensieve zorg, van enkele uren per week tot 24 uur per dag. Voor meer informatie over Noorderbreedte thuiszorg, ga naar: www.noorderbreedtethuiszorg.nl.
 

Tjongerschans

Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen

Postadres:
Postbus 10500/8440 MA Heerenveen

Tel. 0513 - 685 685
www.tjongerschans.nl
Polikliniek Lemmer
Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer

Tel. 0514 - 568 200
www.tjongerschans.nl

Tjongerschans

Tjongerschans biedt zijn patiënten op gastvrije wijze moderne, effectieve en efficiënte zorg aan, passend bij zijn functie en excellerend op een aantal speerpunten (ouderenzorg, sportgeneeskunde). Wij doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met onze partners in de regio.Tevens past de vestiging van de polikliniek in Lemmer uitstekend in het ziekenhuisbeleid van Tjongerschans, waarbij gastvrijheid, gemak en dienstverlening voorop staan.